NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CỦA CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐẢO NGỌC
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TM-DV Đảo Ngọc, được phê duyệt ngày 11 tháng 7 năm 2007;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 10 tháng 3 năm 2011. Đại hội cổ đông đã thống nhất với nghị quyết những vấn đề chính như sau
 

1/ Thông qua kết quả Sản xuất - Kinh doanh năm 2010:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 25.014.373.539 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 38.698.883 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 14.176.677đồng
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là:        99,57%
2/ Thông qua Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2011:
- Doanh thu thuần: 30.635.100.000đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 306.000.000đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 290.700.000đồng
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là:        99,57%
3/ Tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên mức 30 tỷ đồng, phần vốn tăng thêm do các cổ đông hiện hữu góp vốn bổ sung theo tỷ lệ.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là:        99,50%
4/ Thông qua danh sách thành viên HĐQT được thay đổi, nhiệm kỳ 2007 - 2012 gồm:
    Ông: Nguyễn Ngọc Hiển                       -           Chủ tịch HĐQT
    Ông: Nguyễn Thanh Tung                     -           Thành viên
    Ông: Lê Quang Tuấn                            -           Thành viên
    Ông: Trần Thanh Oai                            -           Thành viên
5/ Ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,57%
6/ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2011.

 


 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Booking.com

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Xây dựng Kiên Giang
Công ty CP Du lịch Trần Thái - Phương Nam
Cty Đảo Ngọc Kiên Giang
Co.opMark Kiên Giang
Công ty CP Dịch vụ Mũi Nai Hà Tiên
Công Ty CP Clinker Hà Tiên
Công ty cổ phần bao bì Hà Tiên
Công ty CP Sài Gòn Rạch Giá
Công ty Du lịch Núi Đèn

Đang truy cập: 31
Trong ngày: 1207
Trong tuần: 8567
Lượt truy cập: 156650

 

Bản quyền © 2013 thuộc về Công ty TNHH Một thành viên Phương Nam Kiên Giang 
Trụ sở chính: 61-62 Lô G9 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Khu Lấn Biển, Phường An Hòa, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang 
Điện Thoại: (077) 6250111 - 6250579 - Fax : (077) 6250577
Design by PTNET
www.ptnetkg.com