Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 được tổ chức vào lúc 14 giờ ngày 04/3/2011 tại trụ sở Công Ty CP Xi Măng Hà Tiên (218 Tỉnh lộ 11, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang). Sau khi thông qua các nội dung của hội nghị, quá trình thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông. Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất với Nghị quyết những vấn đề chính như sau:

 1/ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 với các chỉ tiêu đạt được như sau :

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:            180.324.482.532 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:                                        8.798.344.333 đồng
2/ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010:
- Lợi nhuận trước thuế:                                                8.798.344.333 đồng
- Thuế TNDN hiện hành phải nộp:                      599.025.047 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:                                                    8.199.319.286 đồng
- Các khoản giảm trừ:                                                     206.370.000 đồng
Trong đó:
+ Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát công ty:       189.870.000 đồng
+ Ủng hộ các tổ chức xã hội và chi khác:                   16.500.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối:                                        7.992.949.286 đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2010 theo điều lệ quy định.
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức (17%/năm):              5.814.388.019 đồng
3/ Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2011  với một số chỉ tiêu như sau:
+ Doanh thu:                                                              172.945.296.800 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:                                   6.360.086.298 đồng
+ Trả cổ tức năm 2011:                                                         15,00 %/năm
4/ Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị công ty thực hiện công tác quản trị kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty năm 2010.
5/ Thông qua báo cáo hàng năm của Ban kiểm soát công ty đánh giá công tác quản lý công ty của HĐQT và ban giám đốc trong năm 2010.
6/ Tổ chức thực hiện
Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công Ty CP Xi Măng Hà Tiên có trách nhiệm lãnh đạo ban giám đốc điều hành thực hiện các nội dung của Bản Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội nghị nhất trí biểu quyết thông qua có hiệu lực từ ngày 04/3/2011. 

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Booking.com

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Xây dựng Kiên Giang
Công ty CP Du lịch Trần Thái - Phương Nam
Cty Đảo Ngọc Kiên Giang
Co.opMark Kiên Giang
Công ty CP Dịch vụ Mũi Nai Hà Tiên
Công Ty CP Clinker Hà Tiên
Công ty cổ phần bao bì Hà Tiên
Công ty CP Sài Gòn Rạch Giá
Công ty Du lịch Núi Đèn

Đang truy cập: 30
Trong ngày: 1221
Trong tuần: 8564
Lượt truy cập: 156638

 

Bản quyền © 2013 thuộc về Công ty TNHH Một thành viên Phương Nam Kiên Giang 
Trụ sở chính: 61-62 Lô G9 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Khu Lấn Biển, Phường An Hòa, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang 
Điện Thoại: (077) 6250111 - 6250579 - Fax : (077) 6250577
Design by PTNET
www.ptnetkg.com