- Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT lần thứ 14 nhiệm kỳ 2008 - 2013 ngày 26 tháng 01 năm 2011 tại trụ sở công ty: Ấp Kinh Tám Thước, Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
        Hội đồng quản trị Công Ty CP Bao Bì Hà Tiên quyết nghị

 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 theo như báo cáo.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 và thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau.
      - Lợi nhuận sau thuế năm 2010:                                   11.178.379.056 đồng
            * Trích quỹ:
      - Trích quỹ ĐT&PT phần thuế TNDN được miễn giảm: 580.717.779 đồng
      - Trích 5% lợi nhuận sau thuế vào quỹ dự phòng tài chính: 558.918.953 đồng
      - Trích 15% lợi nhuận sau thuế vào quỹ khen thưởng phúc lợi:  1.676.756.858 đồng
      - Trích 10% lợi nhuận vượt kế hoạch để thưởng cho BĐH: 358.761.426 đồng
            * Trả cổ tức:
     Lợi nhuận để trả cổ tức cho cổ đông:                                    8.003.224.040 đồng
3. Thống nhất phương án trả cổ tức năm 2010 như sau:
     Nguồn chi trả:
     - Lợi nhuận năm 2009 còn để lại:                                          1.134.955.073 đồng
     - Lợi nhuận để trả cổ tức năm 2010                                      8.003.224.040 đồng
    Tổng Cộng                                                                      9.138.179.113 đồng
    Mức chi trả:
    - Trả cổ tức năm 2010 theo tỷ lệ 18%/năm:                           7.200.000.000 đồng
    - Cổ tức để lại chi cho năm 2011 (4,8% năm):                     1.938.179.113 đồng 
4. Thông qua báo cáo thực hiện đầu tư năm 2010 và dự kiến đầu tư năm 2011. Thông qua chủ trương đầu tư xưởng mới và máy tạo sợi. Riêng việc đầu tư máy làm bao dán thì cần phải có hợp đồng nguyên tắc với Vicem Hà Tiên mới đầu tư.
5. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2011 của công ty và giao một số chỉ tiêu kế hoạch như sau:
- Giao sản lượng sản xuất tiêu thụ (quy đổi):         47.451.800 vỏ bao
- Phê duyệt quỹ lương Ban giám đốc công ty và phê duyệt tổng quỹ lương theo sản lượng kế hoạch.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 18%/năm (bao gồm phần của 2010 để lại)
6. Thống nhất thời gian tổ chức cổ đông vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 năm 2011; Thời gian, địa điểm cụ thể giao cho Ban Giám đốc công ty quyết định và báo cáo lại với HĐQT.

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Booking.com

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Xây dựng Kiên Giang
Công ty CP Du lịch Trần Thái - Phương Nam
Cty Đảo Ngọc Kiên Giang
Co.opMark Kiên Giang
Công ty CP Dịch vụ Mũi Nai Hà Tiên
Công Ty CP Clinker Hà Tiên
Công ty cổ phần bao bì Hà Tiên
Công ty CP Sài Gòn Rạch Giá
Công ty Du lịch Núi Đèn

Đang truy cập: 30
Trong ngày: 1222
Trong tuần: 8565
Lượt truy cập: 156646

 

Bản quyền © 2013 thuộc về Công ty TNHH Một thành viên Phương Nam Kiên Giang 
Trụ sở chính: 61-62 Lô G9 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Khu Lấn Biển, Phường An Hòa, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang 
Điện Thoại: (077) 6250111 - 6250579 - Fax : (077) 6250577
Design by PTNET
www.ptnetkg.com